Tillbud och arbetsskador

Arbetsmiljöarbetet och ett av de främsta sätten att undersöka arbetsmiljön löpande. Du som arbetsgivare ansvarar för att medarbetarna känner till och är delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Varje händelse samt hela arbetet med tillbud och arbetsskador ska följas upp för att säkerställa att det ger önskad effekt.

Detta är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett av de främsta sätten att undersöka arbetsmiljön löpande. Du som arbetsgivare ansvarar för att medarbetarna känner till och är delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Varje händelse samt hela arbetet med tillbud och arbetsskador ska följas upp för att säkerställa att det ger önskad effekt.

Arbetsmiljöverktyget förenklar arbetet

Arbetsmiljöverktygets rapporteringsverktyg är enkelt att komma igång med och använda. Det hjälper chefen och skyddsombudet att på ett smidigt sätt hantera händelsen. Ingenting glöms bort eller tappas bort då Arbetsmiljöverktyget påminner användare om allt som behöver hanteras.

Verktyget är integrerat mot Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan så att ni slipper skriva ut och spara blanketter. Allt görs i verktyget och sparas på samma plats. Verktyget är fyllt med förskapade rapporter för att ge rätt information på rätt tid och plats. När det är dags att årligen följa upp arbetsmiljön kan du vara säker på att få rätt information från Arbetsmiljöverktyget.