Funktioner

Arbetsmiljöverktyget är byggt för att minska administrationen och skapa en större effekt av arbetsmiljöarbetet. Du ska få ut mer av mindre helt enkelt! Vi har användaren i fokus, oavsett om du jobbar som chef eller skyddsombud eller längre upp med strategi och struktur.

För chefer

Strukturera ert arbetsmiljöarbete

Känner du att ni saknar struktur i ert arbetsmiljöarbete? Med Arbetsmiljöverktyget vet du alltid vad som behöver göras och när. Via notiser i e-post håller verktyget dig uppdaterad om din verksamhets ärenden. Allt du behöver finns samlat i verktyget!

Automatisera ert arbetsmiljöarbete

Handlingsplaner och åtgärder sköts direkt i verktyget där uppgifter fördelas utifrån ansvar, vilket gör att ingenting faller mellan stolarna. Informationen går från medarbetare till chefer och eventuella skyddsombud i ett automatiskt flöde. Administrera mindre, lägg istället tiden på att jobba för en bra arbetsplats!

Säkert och
pappersfritt arbetsmiljöarbete

Vill du slippa arbeta med papper och penna? Med Arbetsmiljöverktyget blir ditt arbetsmiljöarbete säkert och pappersfritt! Vi uppfyller marknadens senaste säkerhetskrav och garanterar att all din data är skyddad. Välkommen att boka en demo om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda just din verksamhet!


För HR

Använd en enkel och
beprövad metodik

Som användare av Arbetsmiljöverktyget får du en fungerande metodik, testad med gott resultat i både privat och offentlig sektor. I verktyget kan era medarbetare enkelt rapportera in allting som är relaterat till er arbetsmiljö. Chefer och HR-ansvariga får därefter snabbt informationen och kan utvärdera samt åtgärda direkt. Skulle du behöva skräddarsy verktyget är det enkelt att justera själv.

Delegering av uppgifter

Arbetsmiljöverktyget är en kommunikationsplattform som gör det enkelt att samverka mellan alla enheter i verksamheten. Genom vårt verktyg är det smidigt att delegera uppgifter och få uppföljning när arbetet är utfört. Med Arbetsmiljöverktyget vet alla vad som ska göras och när det ska göras. Se till att inget faller mellan stolarna, välkommen att boka en demo för mer information.

Planering och
uppföljning

Verktyget gör det enkelt att planera och följa upp arbetsmiljöarbetet. Vårt verktyg erbjuder över 160 färdiga skyddsronder och checklistor som ni direkt kan planera in i verksamhetens årshjul. Utskick till ansvariga sker automatiskt och riskbedömningarna kopplas direkt till handlingsplanerna. Vi vill göra det enkelt för er genom att samla allt på en och samma plats!

Följ upp och
analysera

Även analys av statistik ska vara enkelt. Arbetsmiljöverktyget tar fram rapporterna åt er och hjälper till att identifiera mönster. Verktygets automatisering underlättar för er att ta reda på hur ert arbetsmiljöarbete fungerar och var det finns utrymme för förbättring. Insyn, insikt och involvering! Boka en demo om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda just din verksamhet.!