Årshjul

En av de vanligaste frågorna chefer och skyddsombud ställer är: "Har vi gjort det vi behöver göra?". För att stötta chefer och skyddsombud kan organisationer sätta upp ett årshjul med aktiviteter som ska genomföras eller fokuseras på under vissa perioder. Det kan handla om allt ifrån utbildningar, arbetsplatsträffar till specifika undersökningar eller skyddsronder. På så sätt får chefen och skyddsombudet en tydlighet i arbetsmiljöarbetet.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete blir enklare att följa om det finns en tydlig och praktisk beskrivning av vilka återkommande aktiviteter en organisation jobbar med.

Förenkla arbetet för era chefer!

I Arbetsmiljöverktyget kan ni enkelt styra vilka uppgifter som ska schemaläggas, hur ofta de ska genomföras och vilket stödmaterial ni vill att användare ska få med sig. Sen kan du med ett par knapptryck se hur arbetet fungerar och om ytterligare stöd behövs någonstans. På så sätt kan ni kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet i er organisation.