Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

För att kunna säkerställa att vi tar ansvar för hela vår arbetsmiljö fördelar vi arbetsmiljöuppgifter i våra organisationer. Ansvaret kan inte delegeras bort, utan uppfylls genom att fördela uppgifter.

Arbetsmiljöuppgifter på en arbetsplats fördelas uppifrån och ned i en organisation. Vem som har mottagit dessa uppgifter ska dokumenteras enligt arbetsmiljöföreskrift 2001:1. Arbetsmiljöuppgifter kan fördelas till enskilda personer eller särskilda funktioner i organisationen. Mottagaren av uppgifterna ska ha tillräckliga resurser, befogenheter och kompetens för att utföra uppgifterna.

Få en tydlig fördelning i Arbetsmiljöverktyget!

När du jobbar med uppgiftsfördelning i Arbetsmiljöverktyget kan du enkelt förbereda all information, vart den ska skickas och vilken information du vill skicka med den. Mottagaren signerar fördelningen digitalt och om de av någon anledning vill behöver returnera uppgiften kan de enkelt göra det med en förklaring till varför uppgiften returneras. I Arbetsmiljöverktyget kan du sedan följa fördelningen följa upp användare som inte tagit emot den. När ni följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet får ni faktisk information om hur de planerade aktiviteterna i ert årshjul faktiskt genomförs och påverkar arbetsmiljön. Smidigt!