Om oss

Vi på Arbetsmiljöverktyget drivs av att hjälpa till att förbättra arbetsmiljön i svenska företag och organisationer. Vårt bidrag till arbetet tror vi är att hjälpa till att sy ihop den röda tråden i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det gör vi genom att skapa ett sammanhängande verktyg, där inga processer fungerar som stuprör. Allt hänger ihop och samverkar. Vårt fokus är enkelhet för våra användare där majoriteten är arbetsmiljöansvariga chefer och skyddsombud. Fungerar det inte för dem så finns det inget praktiskt arbetsmiljöarbete och då blir aldrig mer än en pärm i en bokhylla någonstans.

Är arbetet enkelt så blir det också gjort. Blir det gjort så skapar det information och utifrån informationen kan vi styra våra insatser för att få högsta möjliga effekt och successivt och precist jobba för en bättre arbetsmiljö.

Vår vision

Det började med en dröm och en vision om att kunna bidra till ett positivt arbetsklimat för alla. Efter många år i arbetslivet märkte vi att något saknades. Det saknades ett omfattande arbetsmiljösystem som hade bra användarupplevelse och support. Arbetsmiljöarbetet är enligt oss en av vår tids stora utmaningar som vi vill vara med och förenkla för er. Vår ambition med verktyget är att göra det roligt att jobba med arbetsmiljö. Vi heter Emanuel Makhoul och Nils Fridlund, vi är grundarna av Arbetsmiljöverktyget!

Emanuel Makhoul

Marknad och försäljning

Mina största styrkor är kommunikation, processutveckling och försäljning. Jag är en kreativ och lösningsorienterad person med ett stort intresse för arbetsmiljö och kundrelationer. För mig är det viktigt att varje kund får ett personligt bemötande där vi kan komma med rätt lösningar utifrån just era behov.

Nils Fridlund

Produkt och kundansvarig

Mina främsta kompetenser är projektledning och systemutveckling. Jag fungerar ofta som en kvalificerad tolk mellan kundens behov och våra IT-utveckling. Att se en teknisk lösning hjälpa till att lösa ett verkligt problem motiverar mig

Simon Cehlin

Produktutveckling

När det kommer till att utveckla Arbetsmiljöverktyget och vår tekniska lösning har jag huvudansvar för den teknik och de vägval vi gör. Jag har en gedigen utbildning inom HR och ekonomi och stor erfarenhet av att bygga och underhålla komplexa IT-system.