Tydligt arbetsmiljöarbete

Har ni dålig koll på arbetsmiljöarbete? Ni är inte ensamma, gör arbete enkelt för hela verksamheten där ni fokusera på lösningar, inte hur ni ska jobba och med vad.
Varför ett verktyg?

Få bättre koll på er arbetsmiljö?

När svenskarna värderar vad de tycker är viktigast när de väljer arbetsgivare sätter de arbetsklimat (12 procent) främst, därefter stimulerande arbete (11 procent), jobbsäkerhet och balans mellan arbete och fritid (båda 9 procent) samt flexibilitet (8 procent).

Vi kan alla bidra till en bättre arbetsplats!
Har ni förutsättningar för det?

Låt arbetsplatsen vara en plats där alla är delaktig i att utforma den till det bättre- varför? Lösningarna kommer att vara flera och tillsammans synliggör vi lösningarna, skapar engagemang, tydliggör arbetsuppgifter för att utveckla välmåendet hos anställda och bli en attraktiv arbetsplats.