Allt du behöver för ett systematiskt
arbetsmiljöarbete

Boka en demo om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda just din verksamhet!

Genom att boka en demo med en av våra medarbetare får du en förutsättningslös genomgång av tjänsten som vi erbjuder. Under mötet diskuterar vi vad vi kan erbjuda din verksamhet utifrån dina behov. Mötet sker på webben och inbjudan kommer via mail kort efter att du har bokat!

0%

Effektivare arbetsflöde

0+

Aktiva användare

0%

Rapporterad kundnöjdhet

Vårt verktyg hjälper dig att utföra jobbet

Samtliga i verksamheten bör ta sitt ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö. I vårt digitala arbetsmiljöverktyg underlättar vi kommunikationen och gör det enklare för er att gå från vision, till mållinjen.

Visste du att?

  • 44% av alla talanger väljer att undvika att arbeta på en arbetsplats som inte upplevs vara ansvarstagande. Ett bra arbetsmiljöarbete hjälper er därför att rekrytera rätt personal.
  • 30% av alla talanger värdesätter en ansvarstagande arbetsplats framför en högre lön. Arbetsmiljöverktyget gör det möjligt för er att tillgodose personalens behov genom att skapa en trygg arbetsplats.

En sammanhängande kommunikationsplattform

Genom att använda Arbetsmiljöverktyget får du mer kontroll, mindre administration och mer tid över till annat. Verktyget fungerar som en sammanhängande kommunikationsplattform och innehåller allt du behöver för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Företag vi jobbar med

Vad våra kunder säger

FAQ

Vi har ett arbetsmiljöarbete, hur kan ert system hjälpa oss?

Arbetsmiljöverktyget kan hantera ditt systematiska arbetsmiljöarbete och bistå med ett enkelt arbetssätt där chefer, skyddsombud och medarbetare upplever en enkelhet och tydlighet kring vad, hur och när olika saker ska göras. Verktyget är skapat för att fungera i samverkan och vi uppmuntrar samarbete med de förtroendevalda i våra organisationer. Våra tjänster riktar sig till små, såväl som stora, organisationer och skapar nytta för både små bolag såväl som större arbetsgivare.

Vilken information kan jag få ut från systemet?

Arbetsmiljöverktyget kan ge dig rapporter som är enkla att förstå och kan hämtas ut på alla nivåer i verktyget. Allt från rapporter på enkäter, skyddsronder, tillbud och arbetsskador och vilka arbetsplatser som har låg aktivitet i sitt arbetsmiljöarbete.

Tar det lång tid att komma igång med Arbetsmiljöverktyget?

Nej! Våra tjänster är byggda för att kunna komma igång snabbt och enkelt och vi hjälper samtliga kunder att sätta upp ett fungerande arbete utifrån sitt grundmaterial. Har du inget grundmaterial så kan vi självklart också hjälpa till med det.

Vad är arbetsmiljöarbete?

SAM, eller det systematiska arbetsmiljöarbetet är en process som är lagstadgad för alla företag och organisationer i Sverige. Har du mer än 10 anställda måste du även dokumentera arbetet. Det handlar om att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma den, åtgärda brister i arbetsmiljön samt följa upp om våra insatser gav önskad effekt och hur vi kan driva ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete framåt. Den grundar sig i Arbetsmiljölagen och finns beskriven i arbetsmiljöföreskift 2001:1. Man kan förenklat säga att det är en arbetsmetodik för att jobba främjande för hälsa, förebyggande mot ohälsa och rehabiliterande mot skada och sjukdom.

Vad skiljer Arbetsmiljöverktyget från andra aktörer på marknaden?

Vi jobbar för att göra arbetet så lättillgängligt och begripligt som möjligt för era ansvariga och deltagare i arbetsmiljöarbetet. Fokus är på chefer, skyddsombud och medarbetare för att driva engagemang i frågan. Vi har marknadens bästa support och svarar oftast på under fem minuter. Alla dina användare får såklart personlig support och enkla lathundar och videos för att göra jobbet enkelt.