Hela arbetsmiljöarbetet, på ett ställe! 

Image

Enkel planering av organisationens arbete. Alla vet precis vad de ska göra och när det ska göras!

Image

Digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppfinn inte hjulet igen, använd en välbeprövad metod!

Image

Kraftfull statistik och rapporter. Få reda på var arbetsmiljöarbetet fungerar bra och var det finns utrymme för utveckling!

Systemtrött?

Vi är också trötta på dålig IT!

Arbetsmiljöverktyget gör det enkelt att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inga dyra utbildningar, tidskrävande verktyg eller systemtrötta chefer.

Hur bra som helst!

Image