Få koll på arbetsmiljön!

Med vårt verktyg skapar du goda förutsättningar på din arbetsplats och följer arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Varför ett verktyg?

Få bättre koll på er arbetsmiljö?

När svenskarna värderar vad de tycker är viktigast när de väljer arbetsgivare sätter de arbetsklimat (12 procent) främst, därefter stimulerande arbete (11 procent), jobbsäkerhet och balans mellan arbete och fritid (båda 9 procent) samt flexibilitet (8 procent).

Alla kan bidra till en bättre arbetsplats.
Skapa rätt förutsättningar med Arbetsmiljöverktyget!

Låt jobbet vara en attraktiv plats som utvecklar välmåendet hos medarbetarna!

Arbetsmiljöverktyget hjälper medarbetare och chefer att synliggöra utmaningar och hjälpa till att skapa lösningar på arbetsplatsen.