Vidarefördela arbetsmiljöuppgifter

Om du vill vidarefördela en arbetsmiljöuppgift kan du öppna uppgiften och klicka på fliken ”Vidarefördela1”. Här kan du välja2 användare i Arbetsmiljöverktyget som jobbar under dig själv i organisationsträdet. Markera de användare du vill vidarefördela uppgiften till och välj sedan ”Vidarefördela3”. Skulle du vilja återkalla en redan genomförd vidarefördelning kan du när som helst göra det via knappen ”Återkalla4”.