Var sparas informationen i Arbetsmiljöverktyget?

Informationen i Arbetsmiljöverktyget är kopplat till arbetsplatsen och inte användaren. Detta gör vi för att underlätta överlämning och säkerställa att all arbetsmiljörelaterad information finns kvar, även när användaren inte gör det.

Er data hanteras unikt från kund till kund och regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och våra kunder.