Var hittar jag genomförda skyddsronder?

Besvarade skyddsronder som ännu har en öppen handlingsplan hittar du i Skyddsrondsmodulen under knappen ”Handlingsplaner1”. Om du har slutfört en skyddsrond och avslutat handlingsplanen hittar du den i Skyddsrondsmodulen under knappen ”Avslutade2”.