Vad är enkel riskbedömning?

Enkel riskbedömning är ett sätt att skapa en handlingsplan för att samla flera riskkällor och åtgärder på ett ställe. Det ger användaren möjlighet att planera en löpande undersökning och hantera de risker och brister som uppkommer i samma formulär.

Skillnaden mot att genomföra en skyddsrond är att frågorna inte är fördefinierade.