Navigera systemet

För att komma till Arbetsmiljöverktygets olika moduler använder du navigationslisten1 på vänster sida i systemet. Här kan du skifta mellan de tillgängliga modulerna ni köpt i er organisation.