Ta emot fördelade arbetsmiljöuppgifter

När en arbetsmiljöuppgift har fördelats till dig skickar Arbetsmiljöverktyget ett mail med en notis till din inställda e-postadress. Logga in i Arbetsmiljöverktyget och klicka på knappen i navigationsmenyn på vänster sida märkt med ”Arbetsmiljöuppgifter”.

I listan som kommer upp ser du fördelade arbetsmiljöuppgifter till dig. Klicka på vald arbetsmiljöuppgift för att läsa mer, ta del av bilagor, godkänna/ta emot1 eller returnera2. När du klickar på ”Godkänn1” kommer en dialogruta upp som frågar om du vill vidarefördela arbetsmiljöuppgiften. Det innebär att uppgiften fördelas vidare till chefer/ansvariga under dig.