Samverka med skyddsombud

Du som skyddsombud med behörighet till en arbetsplats ser precis samma sak som chefen för den arbetsplatsen. Dock har du en pekbehörighet vilket innebär att du kan se all information men inte ändra i den. På varje aktivitet i Arbetsmiljöverktyget (ärende, riskerbedömning, åtgärd, skyddsrond och handlingsplan) finns en flik som heter ”Skyddsombud1”. I denna kan du kommunicera med chefen på arbetsplatsen. Använd rutan ”Skyddsombudets kommentar2” för att vara delaktig i dokumentationen av arbetsmiljöarbetet. Knapparna ”skyddsombudet informerat” och ”deltagit i arbetsprocessen” används för statistiska ändamål vid uppföljning av arbetsmiljöarbetet.