Returnera arbetsmiljöuppgifter

Om du inte besitter kompetens eller resurser för att ta emot och utföra de arbetsmiljöuppgifter som har fördelats till dig kan du returnera dem när som helst i Arbetsmiljöverktyget. Öppna uppgiften du vill fördela genom att klicka på den och välj sedan knappen ”Returnera”. En ny dialogruta öppnas där du får fylla i en kommentar till varför returneringen har gjorts. Din chef får nu ett mail och en notis av Arbetsmiljöverktyget att din uppgift har returnerats.