Kom igång med enkel riskbedömning

För att starta en enkel riskbedömning klickar du på ”Skapa ny enkel riskbedömning”. Här får du välja arbetsplatser som du har behörighet till, ett namn på riskbedömning och möjlighet att välja en mall om din organisation har skapat någon du kan nyttja.

När en enkel riskbedömning startats bör du fylla i bakgrundsfliken. Här kan du sätta ett förfallodatum1, dokumentera bakgrunden2 till riskbedömningen och lägga till nya risker3. Knappen ”lägg till nya risker3” skapar en risk som dokumenteras, åtgärdas och bearbetas på nästa flik ”Risker att åtgärda4”.

Risker hanteras på samma sätt som resterande handlingsplaner. Läs mer under avsnittet ”Handlingsplaner”.