Jag har svarat på alla frågor, vad händer nu?

Om du besvarar alla frågor i en skyddsrond får du välja ett förfallodatum för en handlingsplan. I handlingsplanen samlas alla åtgärder, kommentarer och bilder som aktiviteter att hantera. Vi påminner dig automatiskt om förfallodatumet via mailen. Du hittar handlingsplanen i Arbetsmiljöverktyget under modulen ”Skyddsrond”.