Hur startar jag en ny skyddsrond?

Inne i webbapplikationen för checklistor och skyddsronder (vet du inte hur du hittar denna? Läs artikeln ”Hur jobbar jag med skyddsronder i Arbetsmiljöverktyget”) väljer du ”Genomför ny rond1”.

Här kan du välja från ett register av förskapade checklistor och skyddsronder som är tillgängliga i din organisation. Saknar du en checklista kan du höra av dig till ansvarig för Arbetsmiljöverktyget i din organisation eller Arbetsmiljöverktygets support.

Om du klickar på ett av alternativen får du sedan fylla i information om t ex närvarande, eller genomförandeplats. Dessa fält är unika för din organisation och kan läggas till eller tas bort på central nivå. Väljer du ”Förhandsgranska2” kommer systemet ta dig till vald checklista där du kan se och veckla ut alla frågor och svarsalternativ men ingen information sparas. Observera att du behöver återvända till startsidan och aktivt välja ”Starta3” för att genomföra checklistan.