Hur jobbar jag med skyddsronder i Arbetsmiljöverktyget?

För att jobba med skyddsronder i Arbetsmiljöverktyget loggar du in och navigerar dig till modulen för skyddsronder. Där klickar du på knappen ”Besvara frågor/starta ny1”. Du skickas nu till Arbetsmiljöverktygets webbapplikation för checklistor och skyddsronder. Siffran på knappen indikerar hur många aktiva checklistor som är aktiva eller planerade på din arbetsplats.

Väl inne i webbapplikationen för checklistor och skyddsronder ser du vilka checklistor som är pågående och planerade. Checklistor med status pågående2 har påbörjats men har ännu inte slutfört samtliga frågor. Om statusen är ”ny3” eller ”planerad3” har den startats men ännu inte börjat besvara frågor. Checklistor med status ”ny” eller ”planerad” kommer vanligtvis från centralt håll i organisation. Detta indikeras av ett förfallodatum för den specifika checklista.