Hur jobbar jag i skyddsronden?

När checklistan eller ronden är startad ser du alla frågor i en scrollbar lista. Klicka på frågetexten1 i en av frågorna för att veckla ut svarsalternativen. Färgen på sifferblocket2 kopplat till frågan indikerar om frågan är besvarad eller ej. Grå färg betyder att frågan ännu inte är besvarad och röd färg betyder att du inte har uppfyllt kriterierna för frågan. Det kan t ex handla om att du måste planera en åtgärd för vald fråga.

Hamburgermenyn3 ger dig ett par olika sorteringsalternativ och sökfältet4 låter dig söka efter frågor med fritext. Aktivitetsmätaren5 visar dig hur många du har besvarat och hur många du har kvar.

Utvecklade frågor visar dig frågans svarsalternativ. Dessa kan variera från fråga till fråga och checklista till checklista. Även riskbedömning kan förekomma på vissa frågor och checklistor. Om frågan markeras av ett ”I6” kan du klicka på det för att få mer information om frågan. Detta fältet skrivs av individen som har skapat checklistan från början. Klickar du på ”kommentar och åtgärd7” vecklar systemet ut fälten där du kan dokumentera en kommentar och en åtgärd för vald fråga.

När samtliga frågor är besvarade behöver du välja ett förfallodatum för handlingsplan8. Då kommer systemet automatiskt samla dina skrivna kommentarer och åtgärder tillsammans med de frågor du just besvarade i en handlingsplan som du blir påmind om via mail vid förfallodatumet. Nu kan du klicka på ”Avsluta9”. Din checklista avslutas och du kommer strax tas tillbaka till startsidan.