Hur skapar jag handlingsplaner?

I Arbetsmiljöverktyget skapas automatiskt handlingsplaner till de aktiviteter som behöver det. Om det skapas åtgärder till en riskbedömning kommer den finnas i en handlingsplan kopplad till risken. Har ett tillbud rapporterats in finns ett flöde för att genomföra en handlingsplan och när en skyddsrond är avslutad skapas automatiskt en handlingsplan av de kommentarer och åtgärder som planerats.

När en handlingsplan avslutas sparas den i Arbetsmiljöverktyget tillsammans med aktiviteten som föranledde den.