Bilagor

Under bilagor hittar du de bilder medarbetaren har bifogat i samband med rapportering av ärendet. Andra dokument som är bilagda ärendet hittas också i listan. Klick på en rad för att få mer information och möjligheten att ladda ned bilagan.