Behandla ärenden

När en åtgärd är planerad för ett ärende men ännu inte genomförd kan du välja att byta status på ärendet manuellt. Detta gör du på fliken ”Åtgärd1” genom att klicka på knappen ”Under behandling2”.

När du har bekräftat att du vill behandla åtgärden byter hela ärendet status till ”Under behandling”. Detta är speciellt användbart om du har många simultana ärenden att sortera mellan.