Vad är riskbedömning före arbete?

Behövs det göras en riskbedömning eller gå igenom en säkerhetsrutin innan en farlig maskin används, arbete sker på hög höjd eller när kundmottagningen stänger? Då kan du använda riskbedömning före arbete. Det är checklistor som skapas på central nivå och som hittas i er rapporteringsapp, på samma plats som medarbetare rapporterar tillbud och arbetsskador. Varje genomförande skapar ett protokoll i ditt system som du hittar i menyalternativet ”Riskbedömning före arbete”.

Vill du komma igång med riskbedömning före arbete? Kontakta Arbetsmiljöverktygets support eller din lokala administratör.