Skyddsronder

Att undersöka arbetsmiljön genom att genomföra skyddsronder är ett smidigt sätt att säkerställa att vi är medvetna och har kontroll på de risker som finns på våra arbetsplatser. De fungerar som ett bra stöd för chefen och skyddsombudet och kan hjälpa till att säkerställa att de undersöker enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter.

När vi jobbar med skyddsronder är det fördelaktigt att vi jobbar tillsammans. Bjud gärna med ett skyddsombud eller några medarbetare med insyn i arbetsplatsens utformning och arbete.

Hur kommer jag igång?

Arbetsmiljöverktyget är laddat med skyddsronder från de stora aktörerna på marknaden. Det är bara att aktivera och börja undersöka. Under tiden en skyddsrond genomförs samlas åtgärder och kommentarer automatiskt i en handlingsplan så att du har all information tillgänglig och strukturerad.

Resultatet från skyddsronder lagras informationssäkert i verktyget och kan användas för att föra statistik över flera arbetsplatser och längre tid. Självklart kan ni redigera i befintliga skyddsronder och lägga till era egna checklistor. Skyddsronder går att schemalägga i verktygets årshjul.