Riskbedömning

Vid förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren riskbedöma arbetsmiljön. Ni ska alltså göra en riskbedömning när ni inför ny arbetsutrustning, gör förändringar i personalstyrkan eller förhållanden för personalen, om- och nybyggnationer eller ändrar metoder och arbetstider.

Riskbedömningen är egentligen en handlingsplan där vi beskriver brister och risker i arbetsmiljön och hur vi ska åtgärda dem. Det är viktigt att det finns en tydlighet i arbetet och att det framgår vem som är ansvarig för åtgärder, när det ska vara gjort och när effekten av åtgärder ska följas upp och hur.

Gör rätt med Arbetsmiljöverktyget!

I Arbetsmiljöverktyget gör du ett enkelt riskbedömningar vid behov och kan koppla dem mot risker och brister i arbetsmiljön. Du kan utgå från organisationens egna mallar eller själv skapa en riskbedömning utifrån er situation. Åtgärder och aktiviteter utifrån riskbedömningen sparas automatiskt i verktygets handlingsplaner och du vet hela tiden vad du ska göra.