Insikter och rapporter

Oavsett om du är chef eller jobbar övergripande med arbetsmiljön så kommer du någon gång behöva hämta ut information från verksamheten. Därför har Arbetsmiljöverktyget ett omfattande rapportstöd med anpassade rapporter för den enskilda användarens behov.

Informationen begränsas till användarens behörighet så att rätt person kan hämta rätt data på rätt plats. All information är tidsbestämd och därför kan du styra rapporter på allt från innehåll till vilken tid något undersökts eller skett.

Vilka rapporter kan jag få?

Vill du ha en rapport som sammanfattar det systematiska arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats, en sammanställning av resultatet av enkäter eller skyddsronder eller en rapport av er årliga uppföljning eller OSA så kan du enkelt hämta den själv i Arbetsmiljöverktyget.

Vi erbjuder en kraftfull rapportmotor med ett enkelt gränssnitt för att du själv ska kunna hitta exakt det du behöver. Allt från tillbud och arbetsskador till den årliga uppföljningen kan du enkelt få insikter från direkt ur Arbetsmiljöverktyget.