Resultat & statistik

Resultat är en väldigt viktig del i arbetsmiljöarbetet, det ger oss möjlighet att se mönster som visar vart vi kan jobba för att arbetsmiljön ska bli bättre.

Att enkelt kunna ta fram resultat och statistik möjliggör en flytt från administration till att jobba proaktivt med arbetsmiljöfrågor.

Vi erbjuder tre olika presentationsmöjligheter, i flikarna till höger visar vi några exempel på det. 


Ni kan snabbt och enkelet plockar ut resultat.

För mer information kontakta AMV

Med hjälp av AMV's verktyg lägger ni mindre tid på att administrera och fokuserar resurserna på resultatet.