Möjligheter med en digital arbetsmiljö

Arbetsgivaren har ett huvudansvar för arbetsmiljön, men lagstiftningen bygger på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren har en skyldighet att ge arbetstagarna möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtidigt har arbetstagaren ett ansvar för att meddela brister på arbetsplatsen och att delta i genomförandet av åtgärder. Genom ett användarvänligt gränssnitt kan vi skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete där alla uppgifter är utdelade på respektive arbetsplats, där varje medarbetare vet vad som ska göra för att jobba mot en bättre arbetsplats tillsammans med ansvariga. Samtidigt som arbetsgivaren sparar tid och pengar där de får ett resultat som ledning kan ta beslut på för att ta organisationen vidare.
 • Behandla ärenden

  Behandla inrapporterade ärenden i ett användarvänligt gränssnitt, få kontroll på vad som ska göras och få hjälp med uppföljning. Läs mer

 • Rapportera ärenden

  Underlätta rapporteringen, med större underlag kan ni basera era beslut på fakta och låta medarbetarna vara en del att forma organisationen
  Läs mer

 • Läsa dokument

  Samla all arbetsmiljödokumentation på ett ställe där det är lätt att redigera dokument och länkar, samtidigt som rätt dokument är till rätt arbetsgrupp.
  Läs mer

 • Genomför skyddsrond

  Gör det enkelt att skicka ut och svara på enkäter, skyddsronder och medarbetarundersökningar i telefon, tablet eller dator. Få statistik och hjälp med sammanställningen.
  Läs mer

 • Överblick skyddsombud

  Skyddsombud är en naturlig del i verktyget som en brygga mellan chefer och medarbetare. Ge skyddsombud inloggning och inblick i delar av arbetet.
  Läs mer

 • Analysera statistik

  Låt verktyget sammanställa statistiken, så att ni kan lägga tid på att analysera och därifrån ta beslut som ger inverkan där det behövs. Läs mer

 • Ta fram handlingsplaner

  Koppla ärenden och avvikelser till handlingsplaner när ni behöver jobba med de långsiktiga åtgärderna.

Helhetslösning för arbetsmiljön

När vi utvecklar verktyget så utgår vi ifrån arbetsplatserna hos våra kunder, där får vi möjlighet att lyssna. Tillsammans med dem letar vi efter möjligheter och utmaningar som vardagen innehåller. Många av våra kunder är kommuner med stor variation av arbetsplatser och anställda, där verktyget behöver vara ett stöd för medarbetarna och chefer. För oss har det varit viktigt att utforma en digital miljö där medarbetarna känner sig bekväma att arbete och där det är anpassad efter deras behov och storleken på organisationen, från 10 till mer en 1000 anställda.

Organisation

I verktyg får ni en tight strategisk och operativa nivån, kontrollera vilket jobb som görs och skapa ett arbetssätt där ni tillsammans kan nå de målen som arbetsgivaren har tagit fram.

Ansvarig/Chef

Ett lika arbete med hjälp att följa upp och veta vad du ska göra som chef. Ge möjligheter till feedback och ett närmare samarbeta med dina medarbetare och anställda där rätt person gör rätt jobb.

Medarbetare

Ge rätt förutsättningar för alla medarbetare att vara en del av att utforma arbetsplatsen i ett tydligt och lätt arbete. Få feedback som medarbetare och se hur det går framåt på just din arbetsplats.

Kontakta oss om du har fler frågor

Med hjälp av AMV's verktyg kan ni skapa ett målstyrt arbete mot en bättre arbetsmiljö. Systematiskt skapa ni en attraktiv arbetsgivare för att locka- och behålla de bästa medarbetarna.

Referenser, ger vi ut på förfrågan.