Priser & beställning

Alla som jobbar i verksamheten får tillgång till delar av verktyget, ni betalar enbart för anställda som behöver inloggning. Ni behöver minst ha en administratör i verktyget.

 • Administratörer:
  • Tillgång till hela eller begränsade delar av verktyget, bror på hur verksamheten är uppbyggd.

 • Delegerat arbetsmiljö Ansvarig:
  • Behandla inrapporterade ärende, genomföra skyddsronder, skapa handlingsplaner och plocka ut statistik.

 • Skyddsombud:
  • En begränsad tillgång till ärenden, handlingsplaner, skyddsronder samt statisk.

 • Ej inloggning:
  • Medarbetare: Rapportera ärenden, läsa dokument, delta i skyddsronder och undersökningar.

Paketpriser


Small

2500

Månad
 • 2 Administratörer
 • 40 ansvariga
 • 10 skyddsombud

Large

7500

Månad
 • 10 Administratörer
 • 200 Ansvariga
 • 40 skyddsombud

Beställa verktyget