Nyhetsbrev

Vi tar upp 3 saker i nyhetsbrevet, om någon av dessa är till nytta för dig rekommenderar vi att du anmäler dig. Det är gratis!

Nästa uppdatering
Vi uppdaterar produkten i slutet av varje månad, i nyhetsbrevet presenterar vi funktioner som kommer till den senaste uppdateringen och vad ni kan förväntar er. Här berättar vi också om vi skjuter upp en uppdatering för att vi jobbar på större funktioner som kan hjälpa er i arbetsmiljöarbetet.

Vad som kommer
Har tar vi upp funktioner och allmänna projekt och jobb som vi håller på med.

Buggar
Vi är alltid transparenta i vårt arbete, så att ni kan sköta ert. Vi presenterar buggar som ej är kritiska men kan störa ert arbete med att få arbetsmiljön bättre. Om vi löser buggarna tar vi upp det i "Nästa uppdatering" och plockar bort dem från bugg listan.

Hur ofta skickas nyhetsbrevet? 
Nyhetsbrevet  skickas  i slutet på varje månad och kör uppehåll i 2 eller 3 månader på sommaren beroende på hur stor uppdatering som har utvecklats under sommarmånaderna.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

* indicates required