Mer av mindre

Tydlighet

Tydliga arbetsuppgifter att jobba med i ett användarvänligt verktyg, skapat för att förenkla arbetsmiljöarbetet.

Tid

Verktyget kapar bort tidskrävande arbetsuppgifterna för att ni ska kunna fokusera på vad som är viktig i er verksamhet, utan att tappa bort arbetsmiljöarbetet på vägen.

Anpassa

Anpassa verktyget efter hur er verksamhet ser ut, stor eller liten arbetsgivare, om ni jobbat länge eller precis kommit igång med arbetsmiljöarbetet.

Analys

Flytta tiden från administration till att jobba proaktivt med analys av arbetsmiljöarbete. Med några kort knapptryck tar ni ut resultat redo för analys.