Välkommen till arbetsmiljöverktyget
Nils Fridlund

Välkommen till Arbetsmiljöverktyget och artiklar!

Vårt jobb på Arbetsmiljöverktyget är att olja maskineriet! Se till att alla användare kan jobba med arbetsmiljöfrågor på ett så smidigt sätt som möjligt. Verktygets syfte är att skapa möjligheter för att få ut mer av arbetsmiljöarbetet med mindre jobb. Vår utgångspunkt är att datorn är ett komplement till människan, datorn är bra på vissa saker och människor på andra. Att möjliggöra ett smidigt samarbete däremellan är en kraftfull kombination med mycket potential.

Eftersom vi ser människan som den fundamentala pusselbiten i arbetsmiljöarbetet så väljer vi att inte gå in i frågor som rör själva innehållet i arbetsmiljöarbetet, vårt jobb är, som sagt, att olja maskineriet. Så långt som det går vill vi skapa möjligheter för medarbetare och chefer att jobba med analys, inte administration. Några exempel. Vi ser till att skapa lätta och tydliga vägar för medarbetare att rapportera ärenden, vi lägger oss inte i vad de ska rapportera. Vi ser till att ledningsgrupper får den statistik de behöver för att kunna ta beslut i arbetsmiljöfrågor, vilka beslut som tas är ledningsgruppens jobb.

Vi ser att det finns otroligt många engagerade medarbetare, chefer och HR- personer ute i verksamheter som vi jobbar med. Många brottas med arbetsmiljöfrågor som är väldigt komplexa, där ekonomi och tid ligger och pressar i bakgrunden. Varje fråga har många svar och det är sällan en lösning på respektive utmaning. Exempelvis, vad gör vi åt en medarbetare som är stressad? Den som får för sig att Googla ”stressad medarbetare” får 361 000 träffar- så vart ska man börja? Tanken med artiklarna här är att presentera kunskap från erfarna människor som jobbar med dessa svåra arbetsmiljöfrågor på heltid, att vara en resurs till alla engagerade människor ute på arbetsplatser som vill få ny kunskap i arbetsmiljöarbetet för att forma sin arbetsmiljö till det bättre!

Vi på Arbetsmiljöverktyget kommer skriva om våra tankar och processer, kring hur vi utformar verktyget, vad vi fokuserar på, utmaningar vi jobbar emot och lösningar vi tar fram. Tidigare har detta varit samtal vi haft med olika kunder som har speciellt engagerade medarbetare i arbetsmiljöfrågan. Samtalen har gett oss möjlighet att bolla många frågor och skapa nya lösningar tillsammans med dessa och vi ser ingen anledning att inte vara transparanta med fler i den processen.

Tack för att du tog dig tid att läsa och hoppas du kommer få nytta av artiklarna som erbjuds!