Gruppdynamik Andreas Ek-Sarfraz

I alla sammansättningar av personer föregår det någon typ av process innan man har ett sammansvetsad gäng som rör sig framåt. En populär teori för detta är FIRO-modellen. FIRO står för Fundamental interpersonal relations orientation. Teorin handlar om grundläggande mellanmänskliga relationer när man talar om vad som händer i grupper. Will Schutz är den amerikanske psykolog som utvecklade modellen under …