Arbeta med arbetsmiljö

Tänk på att varje händelse som rapporteras inte behöver vara allvarlig i sig. Det kan också vara så att flera till synes olika händelser kan peka på större problem.

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!