Om arbetsmaterialet (Del 2)
Lisbeth Rydén

Om arbetsmaterialet
Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt jag använt i många år är att ställa mig tre frågor om en arbetsplats:

  •   Kommer de berörda till tals?
  •   Kommer de till sin rätt?
  •   Kommer de till rätta med sina verksamhetsproblem?

Att vara en del av en bra verksamhet – en verksamhet man kan vara stolt över – är grunden för en bra arbetsmiljö. Om verksamheten inte fungerar hjälper det föga med fruktkorgar, friskvårdstimmar, påkostade planerings- /utvecklingsdagar eller ens en hög lön. Grunden för det här materialet är således att arbetsmiljöfrågor ÄR DETSAMMA SOM verksamhetsfrågor. Får man till en bra verksamhet – där man använder de resurser som finns på bästa sätt – då kan man också svara ja på de tre frågorna. Då är chansen mycket god att man inte bara har en riktigt bra verksamhet, utan även en bra arbetsmiljö med stolta medarbetare.

I de följande 3 delarna beskriver jag lite mer ingående vad jag menar med de tre aspekterna på en god organisatorisk (psykosocial) arbetsmiljö. Tanken är att man ska kunna ta ett tema i taget och använda texterna som underlag för en diskussion om hur man har det på just sin arbetsplats.

Svårt att komma vidare?
Det är svårt att ändra sina tanke- och samtalsmönster. Det beror inte på inkompetens, ovilja eller oförmåga. Det beror på att vi använder en viss logik när vi pratar. Om någon använder en annan sorts logik så kommer de andra i samtalet inte att förstå vad denne vill säga. Antingen kommer man att tolka det sagda utifrån sin egen logik eller så avfärdar man vad personen försöker säga eftersom det inte stämmer med de grundantaganden och den logik som dominerar samtalet. Risken är stor för att man kommer att resonera i cirklar och inte kommer någonstans, trots insikter, engagemang och höga ambitioner.

Att se det svåra i att förändra samtalandet och resonerandet på en arbetsplats betyder att man har kommit en bra bit på väg. Då har man förstått att det kanske kan gå att resonera annorlunda. Då kan man fokusera på att utforska vilka andra resonemang som skulle kunna vara mer hjälpsamma för att beskriva och utveckla verksamheten. Om man är van att resonera på ett visst sätt kan det däremot vara svårt att veta vilka andra sätt att resonera som finns.

Även i det långsiktiga arbetet kan man behöva medverkan från en extern resurs. Dels för att få tillgång till olika sorters resonemang för att utforska dess relevans för verksamheten och dels för att orka hålla tag i förändringsarbetet. Att det är svårt att bryta ett mönster innebär ju att det också är lätt att falla tillbaka i ett gammalt.

Om ni har behov av en extern resurs är ni självklart välkomna att kontakt EllErr konsult, men det kan också finnas hjälp på närmare håll genom till exempel personalavdelningen eller företagshälsovården.