Hållbart medarbetarengagemang

Med hjälp av AMVs verktyg för HME väljer ni att lägga tid på analys och inte administration. Tanken är att ni enkelt ska kunna genomföra undersökningen 1-4 gånger om året, där ni med ett tätt intervall kan utvärdera resultatet på respektive arbetsplats. Ni väljer själva hur många arbetsplatser som ska vara med i undersökningen och hur ofta ni ska göra den. Rapporter och statistik är anpassade för HME så att ni enkelt får ut det ni behöver för att jämföra resultat i er egen organisationen och med andra kommuner eller landsting.

Vill du läsa mer om undersökningen för hållbart medarbetarengagemang så kan du göra det på SKL hemsida, klicka här.

Fyra steg för att genomföra er första HME undersökning

Small

25 000

år
  • 0-2000 anställda
  • Support

Startkostnad 5 000 sek

Large

50 000

år
  • 5000 eller fler
  • support

Startkostnad 5 000 sek

För mer information kontakta oss

Vill ni ser hur det fungerar i praktiken eller beställa verktyget, tveka inte att kontakta oss.

Referenser ges på förfrågan.