Digital arbetsmiljö (del 2): Människan och krav-kontroll-modellen
Jonas Söderström

I del två tittar vi på hur den den digitala arbetsmiljön kan kopplas till den klassiska krav-kontroll-modellen. Vi kan se att när den digitala arbetsmiljön är dålig så skapar den dramatiskt ökade krav och kraftigt minskad kontroll över sitt arbete.