Det kompletta verktyget för SAM!

Image

Ett verktyg, mycket nytta!

Image

Använd en enkel och beprövad metodik

Som användare av Arbetsmiljöverktyget får du en fungerande metodik, testad med gott resultat i både privat och offentlig sektor. Skulle du behöva skräddarsy dem är det enkelt att justera själv.

Stora delar av verktyget är också automatiserat så du slipper tänka på administration och kan fokusera på analys!

Image
Image
Image

Ärenderapportering

Ärenden rapporteras i en användarvänlig webbapp som är kompatibel med alla plattformar på marknaden. Det är enkelt att rapportera och verktyget skapar automatiskt där åtgärder krävs.

Självklart skickas påminnelser till rätt person tills handlingsplanerna är genomförda.

Image
Image
Image

Skyddsronder

Med vår kraftfulla webbapp genomförs skyddsronder enkelt. Flödet för återkommande skyddsronder och checklistor skickas automatiskt ut till ansvariga och riskbedömningar kopplas automatiskt till åtgärder och handlingsplaner. Det ska vara enkelt att ta ansvar för sin arbetsmiljö!

Image
Image
Image

Statistik och rapporter

Arbetsmiljöverktygets kraftfulla statistikmotor tar enkelt fram rapporter på arbetet och hjälper användaren identifiera mönster i det. Det ska vara enkelt att förstå var arbetet fungerar och var det kan förbättras.

Image
Image
Image

Planering och uppföljning

Lägg enkelt upp organisationens årshjul i verktyget och säkerställ att alla vet vad som ska göras och när det ska vara gjort. Följ sedan enkelt upp arbetet direkt i verktyget.

Supersmidigt!

Image
Image
Image