Bli insläppt – eller ta sig en plats genom samtalandet?
Lisbeth Rydén

Runsten & Werr (2016) skriver i sin bok Kunskapsintegration. Om kollektiv intelligens i organisationer om vad som kännetecknar grupper och arbetsplatser som har en hög respektive låg grad av kollektiv intelligens. Med kollektiv intelligens menas här en grupps/organisations förmåga att klara en okänd, unik, komplex arbetsuppgift/situation. I kontrast till kollektiv kompetens som här betecknar förmågan att klara en känd arbetsuppgift/situation. En grupp …

Att komma till rätta med sina verksamhetsproblem (Del 5)
Lisbeth Rydén

TEMA 3: Att komma till rätta med sina verksamhetsproblem Att ha problem i en verksamhet kan räknas till det positiva med arbetet: att få sig en utmaning, att få använda sin problemlösningsförmåga, att känna att man har klarat av en svårighet. Så länge man kommer till rätta med sina verksamhetsproblem bidrar svårigheterna inte till en dålig arbetsmiljö, snarare tvärtom. En …

Att komma till sin rätt (Del 4)
Lisbeth Rydén

TEMA 2: Att komma till sin rätt Med att komma till sin rätt menar jag inte bara den enskilde personen utan även gruppen, arbetsplatsen eller verksamheten i stort. Att känna att de resurser – tid, engagemang, kunskap, kreativitet, nyfikenhet, samverkanspotentialer mm – som finns tas tillvara är att komma till sin rätt. Att syssla med sådant man ser som meningslöst …

Att komma till tals (Del 3)
Lisbeth Rydén

TEMA 1: Att komma till tals Med att komma till tals menar jag inte att ”bara” få säga sitt utan att det som sägs tas på allvar. Att bli tagen på allvar innebär inte att få som man vill. Det innebär att det som sägs diskuteras, konfronteras, kompletteras, nyanseras, fördjupas och så vidare. Då har man kommit till tals. Man …

Om arbetsmaterialet (Del 2)
Lisbeth Rydén

Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt jag använt i många år är att ställa mig tre frågor om en arbetsplats:   Kommer de berörda till tals?   Kommer de till sin rätt?   Kommer de till rätta med sina verksamhetsproblem? Att vara en del av en bra verksamhet – …

Att undersöka den organisatoriska arbetsmiljön (Del 1)
Lisbeth Rydén

Introduktion När man pratar om organisatoriska arbetsmiljöfrågor är det ofta man hamnar i personliga egenskaper eller personliga relationer. Man tänker sig att någon behöver lära sig något: ta hänsyn, bli trevligare, stressa upp sig mindre eller att några behöver lära sig kommunicera, ta konflikter osv. Det som ofta glöms bort i diskussionen är hur själva arbetet inverkar på arbetsmiljön. Vad …