Gruppdynamik Andreas Ek-Sarfraz

I alla sammansättningar av personer föregår det någon typ av process innan man har ett sammansvetsad gäng som rör sig framåt. En populär teori för detta är FIRO-modellen. FIRO står för Fundamental interpersonal relations orientation. Teorin handlar om grundläggande mellanmänskliga relationer när man talar om vad som händer i grupper. Will Schutz är den amerikanske psykolog som utvecklade modellen under …

Roller, ansvar och befogenheter
Elena Lundberg Lundblad

Kan det vara så att en implementerad arbetsbeskrivning är ett sätt att tydliggöra din roll inom företaget? En arbetsroll är även ett sätt att stärka företagskulturen och ett verktyg för att kunna orientera sig och för att skapa trygghet. Enligt undersökningar och forskning inom stress och psykosocial arbetsmiljö i Sverige framkommer ofta att medarbetare som saknar tydlig beskrivning av vad …

Lyssnartips på Arbetsplatspodden Andreas Ek-Sarfraz

Jag heter Andreas Ek-Sarfraz, och är arbetsplatsutvecklare. Det betyder att jag tittar på helheten på ditt företag, allt från kost och fysisk arbetsmiljö till sociala signaler och kulturen. Just företagskultur ligger mig varmt om hjärtat, då jag anser mycket av utmaningar och möjligheter kan härledas från detta. Jag driver Hälsorådgivaren, och har även en podcast vid namn Arbetsplatspodden (f.d. ArbetsMiljö&Hälsa). …