Roller, ansvar och befogenheter
Elena Lundberg Lundblad

Kan det vara så att en implementerad arbetsbeskrivning är ett sätt att tydliggöra din roll inom företaget? En arbetsroll är även ett sätt att stärka företagskulturen och ett verktyg för att kunna orientera sig och för att skapa trygghet. Enligt undersökningar och forskning inom stress och psykosocial arbetsmiljö i Sverige framkommer ofta att medarbetare som saknar tydlig beskrivning av vad …

Sex snabba för en bättre arbetsmiljö
Andreas Ek Sarfraz

Vi har alla varit där, i en arbetsmiljö som tar mer än den ger. Vi längtar hem redan vid morgonmötet och bävar inför morgondagen vid läggdags. För att styra upp en potentiellt giftig arbetsmiljö snabbt, ta tillvara på dessa snabba tips: 1/ Ordförråd Prata ordentligt. Att krydda samtal med konstanta svordomar och grova uttryck är ett säkert sätt att visa …

Lyssnartips på Arbetsplatspodden Andreas Ek-Sarfraz

Jag heter Andreas Ek-Sarfraz, och är arbetsplatsutvecklare. Det betyder att jag tittar på helheten på ditt företag, allt från kost och fysisk arbetsmiljö till sociala signaler och kulturen. Just företagskultur ligger mig varmt om hjärtat, då jag anser mycket av utmaningar och möjligheter kan härledas från detta. Jag driver Hälsorådgivaren, och har även en podcast vid namn Arbetsplatspodden (f.d. ArbetsMiljö&Hälsa). …

Arbetsmiljö ur ett juridiskt perspektiv
Elena Lundberg Lundblad

Tillsammans med Företaget Arbetsmiljöverktyget kommer vi under 2019 att arbeta intensivt med ett projekt inom arbetsmiljöfrågor och olika moment som berör alla som på något sätt kommer i kontakt med arbetsmiljöarbete.  Jag heter Elena Lundberg Lundblad, jobbar på IAMIN AB och jag kommer skriva en serie artiklar om arbetsmiljö, kvalitet och miljö ur ett juridiskt perspektiv och standardperspektiv. Arbetsmiljö är …