Roller, ansvar och befogenheter
Elena Lundberg Lundblad

Kan det vara så att en implementerad arbetsbeskrivning är ett sätt att tydliggöra din roll inom företaget? En arbetsroll är även ett sätt att stärka företagskulturen och ett verktyg för att kunna orientera sig och för att skapa trygghet. Enligt undersökningar och forskning inom stress och psykosocial arbetsmiljö i Sverige framkommer ofta att medarbetare som saknar tydlig beskrivning av vad …

Arbetsmiljö ur ett juridiskt perspektiv
Elena Lundberg Lundblad

Tillsammans med Företaget Arbetsmiljöverktyget kommer vi under 2019 att arbeta intensivt med ett projekt inom arbetsmiljöfrågor och olika moment som berör alla som på något sätt kommer i kontakt med arbetsmiljöarbete.  Jag heter Elena Lundberg Lundblad, jobbar på IAMIN AB och jag kommer skriva en serie artiklar om arbetsmiljö, kvalitet och miljö ur ett juridiskt perspektiv och standardperspektiv. Arbetsmiljö är …