Avsnitt 36: Anders Rydell – Cecilia Österman och arbetsmiljön till sjöss
Andreas Ek Sarfraz

Hur ser det egentligen ut med säkerhet och arbetsmiljö till sjöss? Som  man kan tro finns det skillnader jämfört med landlivet, men likheterna  är desto större. Hur är det egentligen att arbeta på fartyg, och hur ser  arbetsmiljön och arbetet att säkra denna miljö ut? Cecilia  Österman forskar på sjöfartens arbetsmiljö, och vi hade ett spännande  samtal om olika lagar, …

Gruppdynamik Andreas Ek-Sarfraz

I alla sammansättningar av personer föregår det någon typ av process innan man har ett sammansvetsad gäng som rör sig framåt. En populär teori för detta är FIRO-modellen. FIRO står för Fundamental interpersonal relations orientation. Teorin handlar om grundläggande mellanmänskliga relationer när man talar om vad som händer i grupper. Will Schutz är den amerikanske psykolog som utvecklade modellen under …

Sex snabba för en bättre arbetsmiljö
Andreas Ek Sarfraz

Vi har alla varit där, i en arbetsmiljö som tar mer än den ger. Vi längtar hem redan vid morgonmötet och bävar inför morgondagen vid läggdags. För att styra upp en potentiellt giftig arbetsmiljö snabbt, ta tillvara på dessa snabba tips: 1/ Ordförråd Prata ordentligt. Att krydda samtal med konstanta svordomar och grova uttryck är ett säkert sätt att visa …

Lyssnartips på Arbetsplatspodden Andreas Ek-Sarfraz

Jag heter Andreas Ek-Sarfraz, och är arbetsplatsutvecklare. Det betyder att jag tittar på helheten på ditt företag, allt från kost och fysisk arbetsmiljö till sociala signaler och kulturen. Just företagskultur ligger mig varmt om hjärtat, då jag anser mycket av utmaningar och möjligheter kan härledas från detta. Jag driver Hälsorådgivaren, och har även en podcast vid namn Arbetsplatspodden (f.d. ArbetsMiljö&Hälsa). …