Avsnitt 36: Anders Rydell – Cecilia Österman och arbetsmiljön till sjöss
Andreas Ek Sarfraz

Hur ser det egentligen ut med säkerhet och arbetsmiljö till sjöss? Som  man kan tro finns det skillnader jämfört med landlivet, men likheterna  är desto större. Hur är det egentligen att arbeta på fartyg, och hur ser  arbetsmiljön och arbetet att säkra denna miljö ut?

Cecilia  Österman forskar på sjöfartens arbetsmiljö, och vi hade ett spännande  samtal om olika lagar, arbetsroller ombord och vad som kan stärka  säkerheten.

Sponsor:
Arbetsplatspodden är sponsrad av Bokadero.se, en digital marknadsplats  för bokning av talare. På Bokadero.se kan du själv lägga ut en  kostnadsfri annons att du söker en föreläsare inom exempelvis  arbetsmiljö och få förslag på upplägg med priser direkt från talarna. Vad väntar du på? Det är bara att gå in på www.bokadero.se!