Nils Fridlund

Nils skriver för Arbetsmiljöverktyget, som kommer att handla om våra tankar och processer kring hur vi utformar verktyget, vad vi fokuserar på, utmaningar vi jobbar emot och lösningar vi tar fram.

Tidigare har detta varit samtal vi haft med olika kunder som har speciellt engagerade medarbetare i arbetsmiljöfrågan. Samtalen har gett oss möjlighet att bolla många frågor och skapa nya lösningar tillsammans med dessa och vi ser ingen anledning att inte vara transparanta med fler i den processen.

Mail
Telefon
LinkedIn