Lisbeth Rydén

Vad missar vi i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet? Genom att problematisera, konfrontera och diskutera de bakomliggande tankefigurerna kring varför vi gör som vi gör kan vi bättre förstå varför det blir som det blir. Då blir det möjligt att ta tag i grundproblemen och inte bara symtomen.

Lisbeth Rydén är konsult och forskare med inriktning på organisatorisk arbetsmiljö.

2010-2015 drev Lisbeth ett forskningsprojekt vid Malmö högskola där hon utforskade och utvecklade en metodik för att bedöma organisatorisk arbetsmiljö som resulterade i begreppet diskursiv arbetsmiljö.

Lisbeth är 2016-2020 doktorand vid Avdelningen för bank och finans vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Forskningsprojektet är på halvtid och ska resultera i en doktorsavhandling runt sommaren 2020. Projektet finansieras av Finansförbundet som organiserar drygt 28 000 bank- och finansanställda.

När hon inte forskar driver Lisbeth eget företag då hon föreläser, utbildar samt genomför riskbedömningar och utredningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, inklusive kränkande särbehandlingsanmälningar.

Lisbeth har cirka 20 års erfarenhet av att ha arbetet med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Hon har till största delen arbetat inom offentlig sektor, framförallt kommunal och statlig, med utvecklingsfrågor av olika slag, men har även erfarenhet från privat näringsliv.

Mail
LinkedIn
Facebook
Telefon
Hemsida
Sortera kategorier
  • Alla ()
  • Digital arbetsmiljö ()
  • Fysisk arbetsmiljö ()
  • Juridiskt ()
  • kvalitet och miljö ()
  • Nyheter ()
  • OSA ()
  • Stress ()