Digital arbetsmiljö (del 5): Tänkbara åtgärder
Jonas Söderström

Om man gjort en digital arbetsmiljörond (del 4), och hittat ett antal problem – hur kan man angripa dem då? Vad finns det för tänkbara lösningar? Det kommer naturligtvis att vara väldigt olika från arbetsplats till arbetsplats. Men här är en liten guide kring hur man kan undersöka och diskutera vilka sorters lösningar som är möjliga. Det är en trappa med exempel på åtgärder på fem nivåer: från att byta ut ett helt system, över olika anpassningar, till att stärka utbildning och support.