Digital arbetsmiljö (del 4): Att lägga upp en digital arbetsmiljörond
Jonas Söderström

I del fyra tar vid det första steget för att ta sig an den digitala arbetsmiljön är att kartlägga vilka risker eller problem man har. Här är några förslag kring hur man kan strukturera en digital arbetsmiljörond: ett praktiskt sätt att dela upp arbetet i några rimliga delar.